Условия за ползване

                                                                                                 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

    Това са ПРАВИЛАТА за пазаруване в електронния магазин на „Радимекс ” ЕООД , намиращ се на сайта www.proskit-bg.eu. Моля, прочетете внимателно следващите редове.

Уважаеми клиенти, ако решите да ползвате нашия електронен магазин, е необходимо да направите регистрация.


Необходими условия, за да се направи поръчка:

 • Регистрация в електронния магазин;
 • Валиден email адрес;
 • Вярно попълнени  данни и адреси за доставка и фактуриране;
 • Вярно попълнени данни за контакт;

    При неправомерен достъп или действия противоречащи на законите на Р България  „Радимекс ” ЕООД  може да прекрати използването на онлайн магазина  без предупреждение.

 


Условия на доставка:

    При направена от Вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес. Администраторът на магазина ще се свърже с Вас, за да поиска допълнително потвърждение и уточняване на  доставката. В случай, че не бъде потвърдена изискваната информация, това автоматично води до отказ от поръчката с или без допълнително уведомление.

Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:

 • в брой при доставка (наложен платеж);
 • по банков път ;
   

    Всички цени в www.proskit-bg.eu са в български лева и са с начислен ДДС;

    Фирмата си  запазва правото да откаже потвърждаване на поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си.

    Поръчките, направени срещу наложен платеж, изпращаме с предпочетения от Вас куриер - Спиди или Еконт, като цената на доставка е за сметка на клиента.

    Ако клиентът се откаже от поръчката, след като вече е изпратена до него, той дължи разходите за транспорта на вече изпратената стока в двете посоки.

     „Радимекс ” ЕООД си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

    При получаване на пратката клиентът трябва да провери целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката. Рекламации относно вида и целостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера в момента на получаване на пратката или преди да сте напуснали офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера).


Гаранционни условия:

 1. Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се поемат от лицата извършили монтажа;
 2. В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до сервиза и обратно са за сметка на купувача;
 3. Желателно е изделието да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза;
 4. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза;
 5. Не се считат за гаранционни, проблеми възникнали в следствие на нормално механично износване или дефекти причинени вследствие на неправилна експлоатация;
 6. Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по корпуса, хромни или други специални покрития, както и за износването на механични компоненти в процеса на нормалната експлоатация;
 7. Гаранционните и извънгаранционни ремонти се извършват в 30 дневен период;
 8. За консумативи няма гаранция;
 9. Електронни елементи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик;

    След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира или да иска връщането и и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:

 • Ако по време на експлоатацията се проявят дефекти, предвидени като гаранционни;
 • В случаите предвидени в чл.69 ал.3 от ЗЗППТ;

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.
 • При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието;
 • При несъответствие между данните в гаранционната карта и серийният номер на стока;
 • При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
 • При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието;
 • При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка;

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

    Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

 • При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени и е съставен протокол ;
 • Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
 • Цената не съответства на първоначално оферираната;
 • При условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
 • Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката;

    Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

    Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.
    Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, претоварване на номиналните му параметри или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.


Защита на личните данни на потребителите

    „Радимекс ” ЕООД събира информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта ни. Тази информация се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Радимекс ” ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя..

    С регистрацията си в нашия сайт Вие се съгласявате да получавате периодично от нас промоционални съобщения на Вашата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто Ви информиране за най-новите ни продукти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желаете да получавате промоционални съобщения, изпратете отговор с текст "Отписване".


 

    „Радимекс ” ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване на сайта. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате Сайта. Използвайки сайта след публикуването на промените, вие приемате и потвърждавате, че сте съгласни с тези промени в Условията за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване. „Радимекс ” ЕООД предоставя на Вас („Крайния потребител”) лично, изключително и непрехвърляемо право да влизате и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на „Радимекс ” ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан и да приемате тези Условия.

    „Радимекс ” ЕООД  не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.proskit-bg.eu. „Радимекс ” ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобно нарушение, се задължава да извести за него „Радимекс ” ЕООД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.

    „Радимекс ” ЕООД е създател и собственик на този сайт (www.proskit-bg.eu) и Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, публикувани на този Web сайт,само за лична употреба, с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други сайтове е забранена! 

    КОГАТО НАТИСНЕТЕ БУТОНА "ПОТВЪРДИ" И ЗАВЪРШИТЕ ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА НА СТОКИ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ И ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА WWW.PROSKIT-BG.EU ОТГОВОРЕН СТЕ ЗА ВАШИТЕ ПОКУПКИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

    За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail адреси и телефони.

×
×
×
×
×
×
×