Поверителност

Вие винаги можете да посещавате интернет страницата ни анонимно.

На страниците на www.proskit-bg.com имате възможност да се регистрирате, да правите поръчки за продукти, запитвания, предложения. Вие можете да се регистрирате в нашата интернет страница и ако желаете да получите наш каталог, брошура, оферта, както и ако желаете да получавате информация за новости в продуктовата ни гама и услуги.

Цялата предоставена информация се използва само за наши вътрешни цели, за да можем да Ви разбираме по-добре и да правим живота Ви по-лесен.

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, електронен или пощенски адрес.

Вашата информация, публична или лична, няма да бъде продадена, разменяна, трансферирана или предадена, на която и да е друга компания по никаква причина, без Вашето желание и съгласие.

Сайта www.proskit-bg.com на "Радимекс" ЕООД  не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в процес на поръчване и заплащане на продукти.

"Радимекс" ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас в отговор на Ваши заявки и запитвания.

Ние използваме предоставената ни от Вас информация, когато правите поръчка или запитване, само и единствено с цел да изпълним поръчката Ви или да отговорим на запитването Ви. Ние не споделяме тази информация с външни страни, с изключение на случаите, в които изпълнението на поръчката Ви зависи от това.

Имейл адресите не се използват от нас за други цели и не се споделят с външни страни.

"Радимекс" ЕООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършена регистрация.

В случай на установяване на невярна такава, както и злоупотреба със собствената, "Радимекс" ЕООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от електронния магазин.

"Радимекс" ЕООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него /абоната/ на трети лица собствени данни за идентификация и достъп (потребителско име и парола) до електронния магазин.

Ако имате подозрения за нарушена сигурност на Вашия потребителски профил, моля, уведомете администратора на www.proskit-bg.com възможно най-скоро.

"Радимекс" ЕООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Всички спорове се уреждат чрез преговори на добра воля. В случай, че това е невъзможно, споровете се решават съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Всеки път, когато посетител влезе в уебсайта на "Радимекс" ЕООД , се събира информация, която включва име на домейна, IP адрес, референтен URL, браузър и платформа, време на ползване на уебсайта, страници, които са били отворени, какво е било търсено, ако е приложимо.

Тази статистика се използва, за да ни помогне да подобрим работата на нашия уебсайт.

Съвкупната информация за трафика може да бъде споделена с потенциални рекламодатели, фирми, които правят проучвания и бизнес партньори за демографски цели.

Когато информацията се използва в тази съвкупна форма, никой не може да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи (не лични) данни: използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му.

Вашите данни не се обработват и предават на трети страни.

Сигурност

"Радимекс" ЕООД  отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Сигурността на личните данни е важна за нас. Ние поддържаме подходящи административни, технически и физически предпазни мерки, за да защитим личните данни срещу случайно или незаконно унищожение, случайна загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, използване и всякакви други незаконни форми на обработка на личните данни, които са наше притежание.

Непълнолетни лица

"Радимекс" ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електронния магазин без разрешението на своите родители или настойници.

"Радимекс" ЕООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

За да предотвратим неоторизиран достъп, както и с цел поддържане на точност в информацията и да дадем сигурност при правилната и употреба, ние прилагаме и спазваме подходящата физическа, електронна и управленски процедури, за да предпазим и подсигурим информацията, която събираме онлайн.

Вие получавате достъп до личните си данни на нашите Уеб страници посредством парола и Вашия e-mail адрес. Тази парола се криптира. Препоръчваме Ви да не споделяте паролата си с никого.

В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители и доставчици имат достъп.

Под-страници в този сайт могат да съдържат връзки към други страни, които не прилагат нашата защита на поверителността.

Моля запомнете, че когато използвате линк, за да преминете от сайта на "Радимекс" ЕООД  към друг уеб сайт, Политиката за защита на личните данни на нашия сайт вече няма да е в сила.

Ние Ви приканваме да прочетете правилата и политиките на сайтовете, които посещавате, за да разберете по-добре техните процедури за събиране, използване и разкриване на лична информация.

Други уеб страници, които може да са достъпни чрез нашите страници имат свои собствени политики за защита на лични данни и събиране, използване и разкриване на данни.

"Радимекс" ЕООД чрез www.proskit-bg.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- e получено изричното писмено съгласие на Клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация по силата на закона.

Запазваме си правото да прехвърляме всякаква информация, която имаме за Вас в случай, че продадем или прехвърлим целия или част от нашата дейност или активи. Ако се случи такава продажба или прехвърляне, ние ще изискаме новият собственик да използва личните данни, които сте предоставили чрез този уеб сайт по начин, който е в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

Имаме право да споделяме лична информация с трети страни, за да придвижим административно Вашите заявки (напр. когато поръчате продукт или услуга, ние можем да предоставим данните Ви на финансова институция, като трета страна, за да може да се извърши плащането на Вашата поръчка).

Със създаване на Вашия "Профил" Вие получавате възможност да комуникирате с нас вътре в нашия сайт.

Понякога това е необходимо при Вашата работа в сайта от отдалечено работно място или невъзможност от програма мейл клиент.

Там ще бъде съхранявана Вашата входяща и изходяща комуникация с нас.

Ние отговаряме на всички зададени по електронната поща служебни въпроси, заявки за обслужване и предоставяме информация по запитвания, които получаваме.

Ние можем също така да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и обслужване.

Ако имате въпроси или коментари по отношение на настоящата политика за защита на личните данни или други въпроси, които не са засегнати тук и са във връзка с тези условия моля, свържете се с нас на radimex_ruse@abv.bg.

Вашата парола може да бъде променяна по всяко време. Тази промяна може да бъде направена от менюто "Парола" във Вашия "Профил" с въвеждане на старата парола и избор на нова.

При забравена парола за влизане във Вашия "Профил" е нужно въвеждане на e-mail адреса от Вашата регистрация или потребителското Ви име.

След като направите това ще получите съобщение и линк с връзка за промяна на паролата.

×
×
×
×
×
×
×